Project Description

EĞİTİMİ PROJELERİ

Sürdürülebilir kaynakların kullanılabilmesi, doğal enerjiden yararlanma konularında yöre halkına destek verilmesi planlanmaktadır. Güneş enerjisinin kullanılarak ihtiyaçların karşılanabilmesi için solar dağıtımı projesi yanında hayatı kolaylaştıracak iş alanlarına yönelmelerini sağlamak da hedeflerimiz arasında yer almakta.

Şehir merkezinden uzak bölgelerde yaşayanların tek ulaşım aracı olan motosikletlerin tamiratıyla ilgili iş alanları oluşturmayı, bisiklet yapımı ve tamiri konusunda çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Amacımız çocuklarımızın gelecekte doğal kaynaklardan beslenerek  kendi kendine yetebilen bir yaşam sürdürmelerini sağlamak.

Okula Başlıyorum Projesi

Okula gidemeyen çocuklar için temel ihtiyaçların karşılanması amacıyla başlatılacak bu projeye destek olabilirsiniz.

Eğitim Destekleri

Herkes için kapsayıcı ve nitelikli eğitimin başarılması, eğitimin sürdürülebilir kalkınma için en güçlü ve denenmiş araçlardan biri olduğuna dair inancı yeniden vurguluyor.

Paylaşmaktır Hayat

Hiçbir iyiliğin reddedilmediği, gülümsemenin esirgenmediği, güzel ve bereketli bir coğrafyada, iyilikte ve güzellikte kardeşliğimizi sürdürmeye ortak olabilirsiniz.

GÖNÜLLÜLÜK
BAĞIŞÇIMIZOLUN